Sơn Việt- Úc được thành lập năm 2004 và không ngừng lớn mạnh và phát triển vượt bậc. Các sản phẩm đã được kiểm nghiệm và đăng ký tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam. Màu sắc đa dạng, phong phú, hiện đại và tiết kiệm chi phí.