Công ty sơn AG

Địa chỉ: KCN Yên Đồng - Yên Lạc- Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3765999 or 0211.3851386

Fax: 0211.3765999